Ciucur verde de matasa

Ciucur verde de matasa

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Mihai Ciupleu, Makkai Arpad, Mihai Bradea (loc. Remeţi, jud. Bihor)   Ciucur verde de mătasă, Lasă-ne găzdoaie-n casă Corinde mi Doamne O în tindă, o în casă, C-afară ploaie de varsă Corinde mi Doamne Şi ne-o bătut vânturile De pe toate dâmburile Corinde mi Doamne De nu crezi, hai şi ne vezi, Că de frig ne-am făcut verzi Corinde mi Doamne Nu ieşi cu mâna goală, Ci-adă-ne colaci în poală Corinde mi Doamne…

Read More Read More

Iata, iata, ‘ntr-o poiata

Iata, iata, ‘ntr-o poiata

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Petru Popuţe (loc. Bulz, jud. Bihor, 1977)   Iată, iată, ‘ntr-o poiată, În poiata Iudeii, Frumos cântă îngerii! Îngerii frumos cântau Şi pe gazdă lăudau, Că gazda colac ne-a da Şi cârnaţ şi-afumătură Şi colboz, cât de gros, Să-l tragem pe gât în jos, C-ăla ne-a fi de folos La naşterea lui Hristos, De un litru de pălincă Gazda n-a zice nimică, Noi vom bea cu cine-om vrea, Tot cu gazda-alăturea! Pleacă-ţi mâna…

Read More Read More

S-a nascut Fiul cel Sfant

S-a nascut Fiul cel Sfant

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Mihai Bradea (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   S-a născut Fiul cel Sfânt Dumnezeu pe-acest pământ! Toată lumea auzea, Foarte mult se veselea, Şi-ndată ce-au auzit, Trei crai de la Răsărit Pe cai iute-ncăleca, Dar nici unul n-a ştiut Pruncul Sfânt unde-i născut. Cum mergea şi purcedea, O stea mândră se ivea, O stea mândră de privit Venind de la Răsărit, Şi când sta şi hodinea, Steaua deasupra lor sta. Steaua merse spre…

Read More Read More

N-a trecut mult si-au venit

N-a trecut mult si-au venit

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Mihai Bradea (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   N-a trecut mult şi-au venit Trei crai de la Răsărit, În Ierusalim intrară Şi-ncepură a-ntrebară. Întrebau în lung şi-n lat Unde-i noul împărat, Care-acuma s-a născut. – Steaua lui noi o-am văzut, Şi-am venit din depărtare, Să-i aducem închinare. Aduceţi pe cei mai mari Arhirei şi cărturari, Că profeţii, ei au spus Că va fi născut Iisus. Ei au zis: – Din Viflaim, După scrisă,…

Read More Read More

Astazi, cel prealaudatl

Astazi, cel prealaudatl

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Ioan Toda (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   Astăzi, cel prealăudat La-a îngerului mare sfat, Carele s-au născut jos, Domnul nostru-Iisus Hristos, Vrând a-l mântui pe om, Pentru greşeala din pom, Şi din Iad a-l izbăvi, În Rai a-l sălăşui, A se răstigni pe el, Cina de taină făcând, Pe apostoli ospătând, De la masă s-au sculat, Picioarele le-a spălat; Atuncia Iuda, mergând, L-a vândut pe el zicând: – Daţi-mi treizeci de-arginţi, Să…

Read More Read More

In oras la Viflaim

In oras la Viflaim

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Ioan Toda (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   În oraş la Viflaim Veniţi voi toţi să-l vedem, Să-l vedem şi să-l credem, Că astăzi ni s-au născut Domnul cel fără-nceput, Domnul cel mai de demult. Oamenii au proorocit Că se va naşte Mesia, Din sămânţa lui David Şi din rodul lui Avram, Mântuirea lui Adam. Trei crai de-ai pământului Veniţi la-nchinarea Lui, Lui daruri îi aducând Şi din gură cuvântând: – Culcă-te,-mpărat ceresc,…

Read More Read More

Ah, ce nebunie si ce tiranie!

Ah, ce nebunie si ce tiranie!

Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Ioan Toda (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   Ah, ce nebunie şi ce tiranie! Irod cel viclean, Craiul cel tiran, Oastea şi-o trimite Pruncii de-i ucide, De doi ani în jos, Cu ei pe Hristos! Ah, ce grozăvime De ostaşi mulţime, Din Ierusalim Vin la Viflaim, Intră prin odaie, Toţi copiii-i taie, În leagăn găsiţi, Din braţe răpiţi – Şi nu scapă nime De a lor cruzime, Împrejuru-şi merg Şi pe toţi îi pierd!…

Read More Read More

O, prealaudata

O, prealaudata

Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Ioan Toda (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   O, prealăudată, Maică preacurată, Doamnă nenuntită, Fecioară mărită, Ceea ce preasfântă Dumnezeu cuvântă – L-ai născut în lume Mai presus de nume, Care eşti stăpână, Izvor şi fântână, Plină de-ndurare, Fără-mpuţinare, În viaţă, Cântă-ţi cu dulceaţă Ceata creştinească Şi duhovnicească, Cu milă-i adapă Şi de rele-i scapă, Cu bine-ngrădeşte, Maică-i întăreşte, Întru-a Ta mărire Şi-ntru nemurire!   Material preluat cu acordul autorului din: BLAGA, Miron, BLAGA,…

Read More Read More

Adam, daca a gresit

Adam, daca a gresit

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Ioan Toda (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   Adam, dacă a greşit, Domnul din Rai l-a gonit, Din Rai şi din cel Eden, Osândit cu greu blestem. Iar Adam, dac-a văzut, Că-n greşeală a căzut, A şezut jos într-un loc Plângând cu lacrimi de foc, Cu jale la rai privind Şi către dânsul grăind: – O, Raiule, loc preasfânt, Mă vezi în ce jale sunt, Că sunt cumplit urgisit Şi de la tine…

Read More Read More

Colo sus, in vremea-aceea

Colo sus, in vremea-aceea

  Culegător: Miron Blaga Auzit de la: Ioan Toda (loc. Remeţi, jud. Bihor, 1970)   Colo sus, în vremea-aceea, În frumoasa Galileea, O fecioară locuia Şi Maria se chema. Nazaret i-a fost oraşul, Unde ea-şi avea locaşul. Într-o zi Maria sta Singură şi se ruga Şi, deodată, ce văzură? Casa toată se umplură De-o lumină lucitoare, Ca lumina cea de soare. Îngerul Gavril intrase La Sfânta Fecioară-n casă: – Nu te-nspăimânta, Maria, Că vei naşte pe Mesia, Fiu al Domnului…

Read More Read More